Loading...

Kullanıcı Blogları

6uven Editör

Tek Ders Sınavı Hakkında


Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14. maddesinin 1. fırkasında yer alan ''Her ders için en az bir ara sınav, bir yarıyıl/yılsonu sınavı ile bütünleme sınavı yapılır. Ayrıca kayıtlı olduğu programın bütün derslerine kayıt yaptırmış ve almış ancak FF harf notu alarak mezuniyet için tek dersi kalmış olan öğrencilere eğitim-öğretim yılı sonunda bir kere mezuniyet tek ders sınavı yapılır. Bu sınavla ilgili usul ve esasları belirlemeye Fakülte Kurulu yetkilidir.'' Hükmü doğrultusunda Fakültemiz sınavları yapılmaktadır. Eskişehir Anadolu Üniversitesinde Bütünleme sınavı olmayıp sadece yıl sonunda üç dersten sınav yapılmaktadır. Fakültemizde ise öğrencilerimizin lehine olarak ders sayısı sınırlaması olmaksızın her dönemin sonunda bütünleme sınavları yapılmakta ve ayrıca yıl sonunda da mezuniyet durumunda olup tek dersi kalan öğrenciler için tek ders sınavı yapılmaktadır.

6uven Editör

ATA AÖF Kayıt Yenileme İşlemleri..


2017-2018  Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders kayıt işlemleri 20-26 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.Öğrencilerimizin ders kayıtlarını 20 Şubat 2017 tarihinden itibaren materyal ücretini Halkbank veya Vakıfbank’a yatırarak Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden yapmaları gerekmektedir.


 

NOT:


**Öğrenciler bir dönemde 10 dersi geçmeyecek şekilde en fazla 30 kredi ders seçebileceklerdir.


**2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında ilk defa kayıt yaptıranların ders kayıtları fakültemiz tarafından yapıldığından bu öğrencilerimiz ayrıca ders kaydı yapmayacaklardır.


**İkinci üniversite kapsamında öğrenci olarak başvuran, normal öğrenim süresinde mezun olamayan ve Sağlık Lisans Tamamlama Programı kapsamında gelen öğrencilerimizin ders kayıt işlemlerinin yapılması için materyal ücreti ile birlikte katkı payı ücretini de yatırmaları gerekmektedir.


Ders kayıt işlem adımları için TIKLAYINIZ..

6uven Editör


Sizlerden gelen yoğun talep üzerine, ders geçme baraj notu olarak kullanılan “Alt Limit (AL)” değerinin 35’den 30’a düşürülmesi teklifimiz Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilmiştir. Yarıyıl sonu sınav değerlendirmesi AL = 30’a göre yapılmış ve ilan edilmiştir.
6uven Şubat 16 · Yorumlar: 35 · Etiketler: aöf ders geçme notu, ata aöf baraj notu, ata aöf ders geçme
6uven Editör

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav Giriş Belgeleri2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav Giriş Belgeleri için tıklayınız..

Destek Destek

Kimlik kartları Aralık ayı içerisinde öğrencilerimizin sistemde kayıtlı adreslerine gönderilecektir.


Sınavlara girebilmeniz için Sınav Giriş Belgesi ile Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesini (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport veya bunlara eşdeğer kimlik belgesi) yanınızda bulundurmanız yeterlidir.

Destek Destek

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Açıköğretim Programları uygulayan üniversitelerde (Atatürk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi) uygulama birliği sağlanması amacıyla Açıköğretim programlarında uygulanması gereken ölçme ve değerlendirme ilkelerini belirleyerek, 18-03-2016 tarih ve 10675850160-106-16196 sayılı yazısıyla bu hususlar üniversitelere dağıtılmış ve bu konuda yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği bildirilmiştir.

 

Adı geçen düzenlemede:

 

İlgili Üniversiteler tarafından yurt içinde ve/veya yurt dışında açıköğretim programlarına ilişkin yapılacak sınavların; bir dönemde yer alan her ders için ara sınavı ve dönem sonu sınavının gözetimli olarak yüz yüze yapılması,

 

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı götürmesi

 

hükümlerine yer vermiştir.

 

Üniversitemiz Açıköğretim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde söz konusu değişiklikler Yükseköğretim Kurulunun yukarıda belirtilen talimatları doğrultusunda yapılmıştır. Açık ve uzaktan öğretim yapan bütün kurumların bu talimatlar gereğince hareket etmesi bir zorunluluktur.

 

Kurulduğu günden beri e-kitap, e-sınav, e-danışmanlık gibi birçok yeni uygulamayı Açıköğretim programlarında hayata geçiren Fakültemiz, bir yandan eğitim öğretim hizmetlerinin niteliğini iyileştirirken bir yandan da bu hizmetlere daha kolay ulaşılmasını temin etmeye çalışmıştır. Posta yoluyla kayıt, adrese diploma gönderimi, elektronik transkript ve online vize gibi uygulamalar bu kapsamdaki çalışmalarımızdan bazılarıdır. Bu tür uygulamalar, mevcut mevzuatın elverdiği ölçüde yapılmıştır. Ancak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının tüm Açıköğretim programlarında geçerli olmak üzere belirlediği ilkeler nedeniyle bir takım uygulamaların kaldırılması zorunluluk halini almıştır.

 

Üniversitemiz 2016-2017 öğretim yılından itibaren uygulanacak değişikliklere ilişkin mevzuat çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlamıştır.

 

Tüm öğrencilerimize duyurulur.

Destek Destek
Fakültemiz Çocuk Gelişimi Önlisans Programı diplomalarının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmesi gerekmekte olup, tarafımızca hazırlanmış olan tüm mezunlarımızın diplomaları ilgili kuruma iletilmiş ve tescil işlemi yapıldıkça Dekanlığımıza belirli sayılarda dönen diplomalar adreslere derhal gönderilmektedir. Bu süreç nedeniyle diploma gönderim sürecinin uzaması Fakültemizden kaynaklanan bir durum olmayıp, diplomaları ellerine ulaşmayan mezunlarımızın başvurmaları halinde e-posta adreslerine (tescil edilmemiş haliyle) pdf olarak gönderilebilecektir. 


Ayrıca öğrencilerimiz e-devlet üzerinden de “Mezun Belgesi” alabilirler. İlgili öğrencilerimize duyurulur.

Sayfalar: 1 2 3 4 5 ... » »»
Oylama: